Bouwbedrijven hebben nog te weinig oog voor risicomanagement.